Expositie Langstraatspoorlijn

Expositie over de Langstraatspoorlijn in de Geertruidskerk te Geertruidenberg. De expositie EXPO 2015 genaamd, gaat over de spoorlijn die aangelegd is tussen 1882 en 1888. Om exact te zijn van Zevenbergschen Hoek tot aan het hoofdstation ’s-Hertogenbosch. In de regio beter bekent als de Halvezolenlijn.   Met deze spoorwegverbinding werden personen en goederen vervoerd, voornamelijk grondstoffen en eindproducten van de leder- en schoenindustrie en niet onbelangrijk ook landbouwproducten. Het platteland van de Langstraat telde rond 1850 behoorlijk wat bewoners. De streek kende een florerende landbouw, handel en nijverheid. De veeteelt vormde een voorname bron van inkomsten. Het dorp Waalwijk was bezig uit te groeien tot een centrum van leerlooierijen en schoenindustrie.   De vele overstromingen vormden echter een jaarlijks terugkerend probleem. De aanleg van een spoorweg door dit gebied was een enorm huzarenstuk. In het 47 km lange tracé werd de draaibare spoorbrug over De Donge van 97 m aangelegd, de 880 meter lange brug over de Baardwijksche Overlaat en de 600 meter lange brug over de Moerputten, tevens verrezen langs het tracé twintig stations, halten en stopplaatsen. Reeds in de jaren ’20 van de vorige eeuw liep het gebruik van de lijn zienderogen achteruit. In 1950 is het personenvervoer op de lijn beëindigd.   De tentoonstelling laat aan de hand van unieke historische foto’s zien hoe imposant deze lijn is geweest, tevens de vele fraaie gebouwen langs het tracé, aangevuld met nauwkeurige maquettes van de stationsgebouwen en bruggen die deel hebben gemaakt van het tracé en aangevuld met bewegend historisch beeldmateriaal en met een Animatiefilm over de toekomstplannen.   De schijnwerpers van de tentoonstelling zijn niet uitsluitend gericht op het verleden, maar richten zich ook op het heden en de toekomst. In de toekomst [...]

By |2016-12-08T22:57:24+01:00juli 29th, 2015|Nieuwsflits|1 Comment

Stichting Spoorbrug Geertruidenberg (SSG) houdt een warm pleidooi

Stichting Spoorbrug Geertruidenberg (SSG) houdt een warm pleidooi bij Gedeputeerde Staten voor de aanleg van de 2 tunnels onder de A27 en A59. De SSG is de trotse eigenaar van de draaibare spoorbrug over de Donge in Geertruidenberg. Deze draaibare spoorbrug maakte deel uit van de voormalige spoorlijn van Lage Zwaluwe naar ’s Hertogenbosch. Dit spoortraject is vanwege haar hoge cultuurhistorische waarde door de Provincie Noord-Brabant opgenomen in de Cultuurhistorische Waardekaart 2006. Dit historische spoorwegtracé is inmiddels een succesvol dynamische project van regionale herbestemming. Er is reeds over een grote afstand een uniek en veilig fietstracé aangelegd. Het stagneert nog bij Raamsdonk. Om die reden heeft de SSG de verantwoordelijke leden van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant schriftelijk benaderd om hun steun te vragen voor de aanleg van de 2 tunnels onder de A27 en de A59. In het kader van de verbreding van de A27 en reconstructie knooppunt Hooipolder biedt zich immers voor de Provincie de kans de fietsroute eenvoudig voort te zetten tot in de gemeente Drimmelen. Voor het gedeelte Drimmelen maakt de Stichting Lanstraatspoorlijn West zich sterk. Ook zij hebben Gedeputeerde Staten benaderd en om haar steun gevraagd voor de aanleg van de twee tunnels. Samen met het laatste stukje over het grondgebied van de gemeente Moerdijk hebben wij op termijn een fantastisch fietspad waar we in Brabant trots op mogen zijn. De Sichting Spoorbrug Geertruidenberg beveelt in haar brief aan Gedeputeerde Staten dan ook warm aan, om mee te werken aan de totstandkoming van de fietstunnels in casu aan de uitbreiding van het veilig fietsverkeersnet in de Provincie Noord-Brabant.

By |2016-12-08T22:57:25+01:00november 7th, 2014|Nieuwsflits|0 Comments

‘Snel’fietsroute tussen Etten-Leur en Breda is een perfect voorbeeld

Stichting LangstraatspoorlijnWest zet zich in voor de realisering van een ‘snel’fietsroute tussen het station Lage Zwaluwe en het station ’s Hertogenbosch. Dit moet tevens een veilige route worden tussen stedelijke gebieden die langs dit fietspad gesitueerd zijn. Om een idee te hebben wat zo’n ‘snel’fietsroute inhoud verwijzen wij u graag naar een goed voorbeeld op You-tube. Het is een filmpje met Engelse tekst en gemaakt door Engelsen die enthousiast zijn over de wijze waarop in Nederland voorzieningen worden getroffen voor de fietsers. In dit geval hebben zij de ‘snel’fietsroute tussen Etten-Leur en Breda uitvoerig in beeld gebracht. [fusion_builder_container hundred_percent="yes" overflow="visible"][fusion_builder_row][fusion_builder_column type="1_1" background_position="left top" background_color="" border_size="" border_color="" border_style="solid" spacing="yes" background_image="" background_repeat="no-repeat" padding="" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="" id="" animation_type="" animation_speed="0.3" animation_direction="left" hide_on_mobile="no" center_content="no" min_height="none"][fusion_youtube id="ALV6h9vDa1M" width="800" height="450"/]  [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

By |2016-12-08T22:57:25+01:00oktober 6th, 2014|Nieuwsflits|0 Comments

Fietsbrug als slimme oplossing voor aansluiting fietspad Amertak

Stichting LangstraatspoorlijnWest (SLW) heeft een plan ontwikkeld om het fietspad langs de Amertak aan te sluiten op het fietspad over de brug van de Amertak. In de (snel)fietsroute die de SLW aan het ontwikkelen is tussen het station Lage Zwaluwe en het station van ’s Hertogenbosch, over de voormalige ’Halvezolenlijn’, zitten een aantal grote knelpunten. Een ervan is het ontbreken van een directe aansluiting tussen het fietspad op de brug over de Amertak met het fietspad langs deze Amertak. Veel fietsers willen graag van de brug meteen naar beneden. Momenteel is bij deze brug een trap met een glijgoot voor de fiets. Deze trap is stijl en gevaarlijk omdat men de fiets vaak dragend naar beneden brengt. Dat moet echt gemakkelijker worden in de toekomst. SLW heeft voor een ‘oplossing op maat’ informatie ingewonnen bij Janson Bridges uit Hank. Met een 3-tal brugdelen en een aangepast talud zou dit goed mogelijk zijn. Oké, het huidige fietspad moet een stukje worden omgelegd en het Waterschap en Pro-rail moeten hun medewerking geven. Maar wij hebben goede hoop dat het op korte termijn te realiseren is. Eenmaal beneden bij de Amertak kan de fietser middels een aansluiting verder richting Lage Zwaluwe fietsen over de Peuzelaar en dan t.z.t. langs of over de spoordijk. Op het bewuste ’knelpunt’ wordt binnenkort een paneel geplaatst met informatie en een impressie. Op deze site laten wij al een voorproefje hiervan zien. Er zijn inmiddels al gesprekken geweest met Regio WestBrabant (RWB) en Routebureau Brabant van het Vrijetijdshuis Brabant. Zij zijn verantwoordelijk voor de knooppunten op de fietsroutes. Voor het knelpunt, wat straks een écht knooppunt moet worden, zijn voor de nieuwe fietskaart inmiddels knooppuntnummers gereserveerd. Kijk en geniet van de impressieplaatjes van [...]

By |2016-12-08T22:57:25+01:00oktober 3rd, 2014|Nieuwsflits|0 Comments

Tunnels voor snelfietsroute onder de A27 en A59

Rijkswaterstaat heeft op 30 september een informatiemarkt georganiseerd in Raamsdonksveer over de verbreding van de A27. De geplande snelfietsroute over de voormalige Halvezolenspoorlijn van Den Bosch naar Lage Zwaluwe, waar de SLW zich voor inzet, doorkruist de A27 en de A59. Omdat de A27 wordt verbreed en bij knooppunt Hooipolder flink op de schop gaat, heeft SLW bij de gemeente Geertruidenberg de wens kenbaar gemaakt om een fietstunnel, integraal, mee te nemen voor de snelfietsroute over het voormalige tracé van de Halvezolenspoorlijn. Deze wens is inmiddels als Klanteneis door de gemeente ingediend bij Rijkswaterstaat. Hiervoor heeft een uitstekend overleg plaatsgevonden door de SLW met de gemeente Geertruidenberg. Op de informatiemarkt is door de SLW met Rijkswaterstaat en de gemeente deze wens nogmaals uitvoerig besproken. Het bleek dat zij uitstekend op de hoogte waren van deze wens en dit heeft inmiddels hun volledige aandacht. De Klanteneisen worden binnenkort door Rijkswaterstaat besproken met de gemeente. Daar waar nodig wordt de SLW nog rechtstreeks betrokken bij de verdere ontwikkeling. Een tekening van de juiste locatie is ter plaatse overhandigd aan Mevr. Marcolina, Adviseur Omgeving en de heer Fieman, Planstudiemanager. De SLW kreeg ook het advies mee om de Provincie op korte termijn te benaderen om de wens van de tunnels te onderschrijven, temeer omdat de provincie achter de geplande snelfietsroute staat. De Provincie zou dan het Ministerie van I en M moeten verzoeken om het tunneltje onder de A27 integraal mee te nemen en indien nodig hiervoor extra geld vrij te maken. Omdat de A59 weliswaar nu niet op de schop gaat, maar dat voor de snelfietsroute een tunneltje over de voormalige spoordijk ook noodzakelijk is, zou de Provincie kunnen verzoeken om ook hiervoor meteen extra geld vrij [...]

By |2014-10-06T08:10:04+01:00september 30th, 2014|Nieuwsflits|0 Comments

Oude roestige spoorbrug wordt omgetoverd tot een ‘parkachtige’ brug

Juniorkamer Bergsche Maas en de stichting Dongespoorbrug hebben een plan ontwikkeld voor de oude, roestige spoorbrug over de Donge bij Geertruidenberg. De stichting is eigenaar van deze brug uit 1886. Helaas ontbreekt een deel. Samen met Lydia Fraaije van FRAAi architecten is een plan ontwikkeld om deze bonk roest te herstellen en nieuw leven in te blazen. Onlangs hebben vrijwilligers van de Juniorkamer en de stichting Dongespoorbrug, als 1e aanzet, de brug al een schoonmaakbeurt gegeven en deze ziet er inmiddels een stuk FRAAier uit, om deze woordspeling te mogen gebruiken. Het grootse plan is echter om de oude brug om te toveren tot een parkachtig geheel. Een enorme metamorfose. Lydia Fraaije heeft hiervoor prachtige plaatjes gemaakt die wij hier mogen tonen. Op de Veerse dag op 13/14 september is het brugplan gepresenteerd ‘om wat tongen los te maken’ en de wens dat de mensen uit de gemeente dit restauratieplan breed zullen gaan omarmen. De brug maakte ooit deel uit van het Halvezolenlijntje, de spoorverbinding tussen Lage Zwaluwe en ’s Hertogenbosch. Deze voormalige spoorlijn wordt ontwikkeld tot een (snel)fietsroute. Een aantal andere bruggen in het tracé zijn al hersteld en de groot deel is al een fietspad. Op termijn is het de bedoeling dat het gehele tracé een snelle en vooral veilige fietsroute wordt met aftakkingen naar de aanliggende dorpen en steden. Ook belangrijke culturele elementen worden daarbij betrokken.   Zie ook dit artikel op de website van BN De Stem.  

By |2016-12-08T22:57:25+01:00september 24th, 2014|Nieuwsflits|0 Comments
Go to Top