De Stichting Langstraatspoorlijn West (hierna te noemen SLW) is opgericht op 4 juli 2013.

SLW is een samenwerkingsverband met de FEDERATIE BEHOUDT de LANGSTRAATSPOORBRUGGEN te Waalwijk (www.langstraatspoorbruggen.nl).