Expositie over de Langstraatspoorlijn in de Geertruidskerk te Geertruidenberg.

De expositie EXPO 2015 genaamd, gaat over de spoorlijn die aangelegd is tussen 1882 en 1888. Om exact te zijn van Zevenbergschen Hoek tot aan het hoofdstation

’s-Hertogenbosch. In de regio beter bekent als de Halvezolenlijn.

 

Met deze spoorwegverbinding werden personen en goederen vervoerd, voornamelijk grondstoffen en eindproducten van de leder- en schoenindustrie en niet onbelangrijk ook landbouwproducten. Het platteland van de Langstraat telde rond 1850 behoorlijk wat bewoners. De streek kende een florerende landbouw, handel en nijverheid. De veeteelt vormde een voorname bron van inkomsten. Het dorp Waalwijk was bezig uit te groeien tot een centrum van leerlooierijen en schoenindustrie.

 

De vele overstromingen vormden echter een jaarlijks terugkerend probleem. De aanleg van een spoorweg door dit gebied was een enorm huzarenstuk. In het 47 km lange tracé werd de draaibare spoorbrug over De Donge van 97 m aangelegd, de 880 meter lange brug over de Baardwijksche Overlaat en de 600 meter lange brug over de Moerputten, tevens verrezen langs het tracé twintig stations, halten en stopplaatsen. Reeds in de jaren ’20 van de vorige eeuw liep het gebruik van de lijn zienderogen achteruit. In 1950 is het personenvervoer op de lijn beëindigd.

 

De tentoonstelling laat aan de hand van unieke historische foto’s zien hoe imposant deze lijn is geweest, tevens de vele fraaie gebouwen langs het tracé, aangevuld met nauwkeurige maquettes van de stationsgebouwen en bruggen die deel hebben gemaakt van het tracé en aangevuld met bewegend historisch beeldmateriaal en met een Animatiefilm over de toekomstplannen.

 

De schijnwerpers van de tentoonstelling zijn niet uitsluitend gericht op het verleden, maar richten zich ook op het heden en de toekomst. In de toekomst zal Noord-Brabant kunnen bogen op een rechtstreekse, veilige en zoveel mogelijk vrijliggende fietsroute van de Moerdijkbrug tot aan de Moerputtenbrug in ‘;s-Hertogenbosch.

 

Een gezamenlijk project van de FBL, SSG en SLW.

FBL;   Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen.

SSG; Stichting Spoorbrug Geertruidenberg i.s.m. Junior Chamber International Bergsche Maas.

SLW; Stichting Langstraatspoorlijn West

 

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de vele sponsors en met medewerking van vele vrijwilligers en sympathisanten. TOEGANG GRATIS.

Elke middag geopend van 13.30 uur tot 17.00 uur. (7 dg. per week)

Gesloten zondagmiddag 2 augustus en 6 september.