Stichting LangstraatspoorlijnWest (SLW) heeft een plan ontwikkeld om het fietspad langs de Amertak aan te sluiten op het fietspad over de brug van de Amertak. In de (snel)fietsroute die de SLW aan het ontwikkelen is tussen het station Lage Zwaluwe en het station van ’s Hertogenbosch, over de voormalige ’Halvezolenlijn’, zitten een aantal grote knelpunten.

Een ervan is het ontbreken van een directe aansluiting tussen het fietspad op de brug over de Amertak met het fietspad langs deze Amertak. Veel fietsers willen graag van de brug meteen naar beneden. Momenteel is bij deze brug een trap met een glijgoot voor de fiets. Deze trap is stijl en gevaarlijk omdat men de fiets vaak dragend naar beneden brengt. Dat moet echt gemakkelijker worden in de toekomst.

SLW heeft voor een ‘oplossing op maat’ informatie ingewonnen bij Janson Bridges uit Hank. Met een 3-tal brugdelen en een aangepast talud zou dit goed mogelijk zijn. Oké, het huidige fietspad moet een stukje worden omgelegd en het Waterschap en Pro-rail moeten hun medewerking geven. Maar wij hebben goede hoop dat het op korte termijn te realiseren is. Eenmaal beneden bij de Amertak kan de fietser middels een aansluiting verder richting Lage Zwaluwe fietsen over de Peuzelaar en dan t.z.t. langs of over de spoordijk.

Op het bewuste ’knelpunt’ wordt binnenkort een paneel geplaatst met informatie en een impressie. Op deze site laten wij al een voorproefje hiervan zien. Er zijn inmiddels al gesprekken geweest met Regio WestBrabant (RWB) en Routebureau Brabant van het Vrijetijdshuis Brabant. Zij zijn verantwoordelijk voor de knooppunten op de fietsroutes. Voor het knelpunt, wat straks een écht knooppunt moet worden, zijn voor de nieuwe fietskaart inmiddels knooppuntnummers gereserveerd.

Kijk en geniet van de impressieplaatjes van dit toekomstige slimme knooppunt.

brug amertak 1

brug amertak 2a