Stichting Spoorbrug Geertruidenberg (SSG) houdt een warm pleidooi bij Gedeputeerde Staten voor de aanleg van de 2 tunnels onder de A27 en A59.

De SSG is de trotse eigenaar van de draaibare spoorbrug over de Donge in Geertruidenberg. Deze draaibare spoorbrug maakte deel uit van de voormalige spoorlijn van Lage Zwaluwe naar ’s Hertogenbosch. Dit spoortraject is vanwege haar hoge cultuurhistorische waarde door de Provincie Noord-Brabant opgenomen in de Cultuurhistorische Waardekaart 2006. Dit historische spoorwegtracé is inmiddels een succesvol dynamische project van regionale herbestemming. Er is reeds over een grote afstand een uniek en veilig fietstracé aangelegd. Het stagneert nog bij Raamsdonk.

Om die reden heeft de SSG de verantwoordelijke leden van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant schriftelijk benaderd om hun steun te vragen voor de aanleg van de 2 tunnels onder de A27 en de A59. In het kader van de verbreding van de A27 en reconstructie knooppunt Hooipolder biedt zich immers voor de Provincie de kans de fietsroute eenvoudig voort te zetten tot in de gemeente Drimmelen.

Voor het gedeelte Drimmelen maakt de Stichting Lanstraatspoorlijn West zich sterk. Ook zij hebben Gedeputeerde Staten benaderd en om haar steun gevraagd voor de aanleg van de twee tunnels. Samen met het laatste stukje over het grondgebied van de gemeente Moerdijk hebben wij op termijn een fantastisch fietspad waar we in Brabant trots op mogen zijn.

De Sichting Spoorbrug Geertruidenberg beveelt in haar brief aan Gedeputeerde Staten dan ook warm aan, om mee te werken aan de totstandkoming van de fietstunnels in casu aan de uitbreiding van het veilig fietsverkeersnet in de Provincie Noord-Brabant.

CCF26102014_00000 CCF26102014_00001 CCF26102014_00002