Rijkswaterstaat heeft op 30 september een informatiemarkt georganiseerd in Raamsdonksveer over de verbreding van de A27. De geplande snelfietsroute over de voormalige Halvezolenspoorlijn van Den Bosch naar Lage Zwaluwe, waar de SLW zich voor inzet, doorkruist de A27 en de A59. Omdat de A27 wordt verbreed en bij knooppunt Hooipolder flink op de schop gaat, heeft SLW bij de gemeente Geertruidenberg de wens kenbaar gemaakt om een fietstunnel, integraal, mee te nemen voor de snelfietsroute over het voormalige tracé van de Halvezolenspoorlijn. Deze wens is inmiddels als Klanteneis door de gemeente ingediend bij Rijkswaterstaat. Hiervoor heeft een uitstekend overleg plaatsgevonden door de SLW met de gemeente Geertruidenberg.

Op de informatiemarkt is door de SLW met Rijkswaterstaat en de gemeente deze wens nogmaals uitvoerig besproken. Het bleek dat zij uitstekend op de hoogte waren van deze wens en dit heeft inmiddels hun volledige aandacht. De Klanteneisen worden binnenkort door Rijkswaterstaat besproken met de gemeente. Daar waar nodig wordt de SLW nog rechtstreeks betrokken bij de verdere ontwikkeling. Een tekening van de juiste locatie is ter plaatse overhandigd aan Mevr. Marcolina, Adviseur Omgeving en de heer Fieman, Planstudiemanager.

De SLW kreeg ook het advies mee om de Provincie op korte termijn te benaderen om de wens van de tunnels te onderschrijven, temeer omdat de provincie achter de geplande snelfietsroute staat. De Provincie zou dan het Ministerie van I en M moeten verzoeken om het tunneltje onder de A27 integraal mee te nemen en indien nodig hiervoor extra geld vrij te maken. Omdat de A59 weliswaar nu niet op de schop gaat, maar dat voor de snelfietsroute een tunneltje over de voormalige spoordijk ook noodzakelijk is, zou de Provincie kunnen verzoeken om ook hiervoor meteen extra geld vrij te maken zodat op korte termijn de snelfietsroute op het grondgebied van de gemeente Geertruidenberg/Raamsdonk(sveer) kan worden gecompleteerd.

Op korte termijn wordt een afspraak belegd door de SLW met de provincie.